Sejarah

Nama = Muhammad Yunus Baskara

Absen = 19

‘’JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH’’

(IR. SOEKARNO)

 

Sejarah adalah peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan masa mendatang. Menurut etimologi atau asal katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajarotun, yang artinya pohon.

Pengertian sejarah secara terminology.

Sebuah kajian masa-masa kebelakang saat manusia telah mengetahui tulisan sejarah pada saat peristiwa atau momen yang benar-benar berlangsung pada saat lampau.

Pengertian sejarah menurut para ahli

  1. Herodotus (484-425 SM)

Herodotus merupakan sejarawan pertama di dunia. Ia adalah ahli sejarah asal Yunani dan memiliki julukan The Father of History atau Bapak Ilmu Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan jelas, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri.

  1. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian sejarah dalam bukunya yang berjudul Mukadimah. Menurut dia, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat.

  1. Moh Yamin

Moh Yamin mengartikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan beberapa peritiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan.

Sedangkan menurut saya sejarah adalah kejadian berupa fakta yang benar adanya di masa lalu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *